Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklum balas mengenai perkhidmatan kafeteria di Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sila bantu kami untuk meningkatkan perkhidmatan dengan melengkapkan soal selidik ini. Terima kasih atas kerjasama anda.
   
© Disediakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat &
Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Aras 13, No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 PUTRAJAYA
Tel: 03-8891 2000/ 03-8891 5945 Faks: 03-8888 2349
Web : www.rurallink.gov.my